sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact
Directeur Stafdiensten Benelux 1-1-2001
 
Pipelife Nederland B.V. (Enkhuizen)
 
"Houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van kunststofleiding-systemen voor o.a. olie-industrie, gas, water, riolering, elektra en agrarische toepassingen, en maakt deel uit van de internationale Pipelife groep (een joint venture van Solvay en Wienerberger) met hoofdkantoor in Wenen. Klanten betreffen o.a. aannemersbedrijven, installateurs, nutsbedrijven en groothandelaren.
Ca. 225 medewerkers, en ca. 80 mln omzet."
 
Pipelife Belgium N.V. (Kalmthout B):
 
"Productie, verkoop en distributie van kunststofleidingsystemen in België. Een bedrijf met ca. 50 medewerkers en 14 mln omzet."
 
Directeur Stafdiensten Benelux:
 
"- Lid van de management teams;
- Verantwoordelijk voor en via afdelingschefs leidinggeven aan de afdelingen:
• Financiën en administratie: controlling / interne controle, cost accounting, financiële administratie & credit management;
• IT: PC/LAN helpdesk, applicatie beheer, informatie analyses &  systeemontwikkeling (ERP);
• Algemene zaken: ondernemings- en MT- secretariaat, juridische zaken, postkamer, receptie en  telefooncentrale;
- Onderhouden van kontakten met accountants, banken, adviseurs, service verleners, juristen en fiscus."
 
"- Uitbreiding met Personeel & Organisatie, met bijzondere aandacht ten aanzien van:
• Organisatieveranderingen (herstructureringen, personele reducties, outsourcen);
• CAO-onderhandelingen (o.a. over aanpassing pensioenregeling);
• Besprekingen met de OR;
• Verbeteren P&O dienstverlening voor medewerkers;
- Gedurende langere tijd nadrukkelijker inbreng in het totale dagelijkse beleid i.v.m. beperkte bezetting algemene directie;
- Direct en indirect leiding gegeven aan 15 – 20 medewerkers.
"

 

 
Terug
Reageer
<< Vorige post Volgende post >>
"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012