ondersteunen Ontzorgen ondersteunen Organiseren ondersteunen Ontzorgen ondersteunen Organiseren

 

VIEROOS neemt je graag werk uit handen, door onder andere te adviseren of ondersteunen ...

 

...  op het gebied van ontwikkelingen:

 • strategische (her)oriëntatie

 • ondernemingsplanning

 • financieringsplannen

 • investeringsbeslissingen

 • begroting en lange termijn plannen

 • fusie, overname en overdracht

 

... op het gebied van inzicht en verbetering:

 • financieel / economische analyse
 • resultaatverbeteringen
 • informatievoorziening
 • financiële rapportages (maand/jaar)
 • risicobeheer

 

... op het gebied van de organisatie:

 • organisatievraagstukken (bezetting / structuur)
 • begeleiden/coachen leidinggevenden / medewerkers
 • aansturen medewerkers (m.n. stafmedewerkers)
 • efficiency  en procesverbeteringen

 

... op gebied van veranderingen:

 • reorganisaties / in- en uitbestedingen
 • projecten / programma’s
 • realiseren veranderingen

 

... op gebied van contacten:

 • juristen / KvK
 • banken / verzekeraars
 • belastingdienst / UWV / fiscalist
 • accountant
 • subsidieverschaffers

 

... op andere gebieden:

 • subsidies
 • aanbestedingen

 

en ............ ook ander activiteiten zijn mogelijk met inzet van hersenen en handen.

 

Voorbeelden van mogelijke activiteiten door VIEROOS:

       

 

Meer informatie over de activiteiten van VIEROOS:


Terug

De wijze van de inzet van VIEROOS kan naar behoefte ingevuld worden.

Deze kan variëren van een enkel gesprek van één uur, tot langdurige inzet op bijvoorbeeld een veranderproject.

 

Daarbij zijn verschillende afspraken mogelijk:

 • "Uurtje-factuurtje", waarbij de inzet van VIEROOS op basis van de tijdsbesting tegen een vooraf afgesproken tarief in rekening gebracht wordt.
  Dit kan ook in de vorm van een strippenkaart.
 • ​Bij een abonnement wordt een bedrag per periode afgesproken, voor een vooraf bepaalde (gemiddelde) inzet-hoeveelheid.
 • Is er sprak van een vast omlijnde activiteit dan kan er ook een vast bedrag voor de gehele activiteit afgesporken worden.

Voor het afgesproken tarief of bedrag wordt altijd minimaal de afgesproken inzet geleverd.

 

Het eerste (kennismakings) gesprek is overigens altijd gratis.

sub1 Over mij sub2Contact    sub3Activiteiten    sub4Opmerkelijk    sub5OOOO    sub6Archief    sub7Juridisch