sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact

Activiteiten

 

De activiteiten van VIEROOS zijn altijd zeer divers geweest, evenals de klanten voor en met wie VIEROOS gewerkt heeft.
 

Vanuit die ervaringen én de kennis en kunde,
alsmede door hebben van een professioneel netwerk,
is VIEROOS bij uitstek toegerust om bedrijven en organisaties te ondersteunen in de verschillende stappen bij
het realiseren van verbeteringen op het gebied van de bedrijfsvoering.


Deze ondersteuning door VIEROOS kan van adviserende, sturende en/of hands-on uitvoerende aard zijn, met als insteek:
 
Veranderen om te verbeteren.
 
 
 
De aanpak van VIEROOS laat zich kenmerken door de volgende steekwoorden:
 
Senioriteit.... Hands-on.... Analytisch.... Resultaatgericht.... Doen.... Plannen.... Organiseren.... Verbeteren.... Aansturen.... Coachen.... Flexibel....  Allround.... Direct.... Toegankelijk.... Gestructureerd
 
alsmede       LEAN... Agile... SCOPAFIJTH
 
 
Enkele voorbeelden van activiteiten of rollen die VIEROOS kan verzorgen:
 

Adviseren over, begeleiden of leiden van verbetertrajecten 
(b.v. analyse van organisatie en processen / definiëren van verbetermogelijkheden, stapsgewijs verbeteren)

 

Inrichten of verbeteren van planning & control  
(b.v. verbeteren rapportagestructuren / begroting en forecasting / verantwoordelijkheidsstructuren / plan-do-check-act)

 
Ondersteuning bij de strategievorming 
(b.v. analyse van omstandigheden / definiëren van keuze mogelijkheden / ondersteunen bij maken van keuze[s])

 

Vertalen van strategie naar activiteiten 
(b.v. KSF's-Key actions / KPI's / plannen / organiseren)

 

Optimaliseren Business Proces Management
(b.v. advisering c.q. ondersteuning van procesoptimalisatie / aanpassing besturings- , organisatie- en informatieprocessen)

 

Project- of programmamanagement 
(b.v. leidinggeven aan een veranderproject of groep van projecten, als implementaties, organisatiewijzigingen, structuurwijzigingen)

 

Begeleiden en opstellen van ondernemingsplannen
(b.v. sparren / analyseren / plannen / financieel vertalen)

 

Advisering rondom investeringsbeslissingen  
(b.v. bieden van inzicht en overzicht / ondersteunen bij maken van keuze[s])

 

Toewerken naar verkoop of overdracht 
(b.v. advisering  en ondersteuning omtrent aanpassingen)

 

Product owner  
(b.v. sturen van gewenste aanpassingen in scrum project)

 

 

Mocht je willen veranderen op een van de hiervoor genomende of ander gebieden van de bedrijfsvoering, neem dan gerust contact om te bespreken of en in hoeverre VIEROOS kan bijdragen bij het behalen van betere resultaten en het behalen van doelen:
M: 06 53 90 22 97 of info@vieroos.nl

 

 

 


Terug

Naast gerichte verandertrajecten, is het ook zaak om met enige regelmaat naar de gehele organisatie en bedrijfsvoering te kijken.
VIEROOS hanteert daarbij de aanpak van: Doelbewust ondernemen

Zie ook onder menu 

 

De wijze van de inzet van VIEROOS kan naar behoefte ingevuld worden:

 • "Uurtje-factuurtje" of dagtarief, waarbij de inzet van VIEROOS op basis van de tijdsbesting tegen een vooraf afgesproken tarief in rekening gebracht wordt.
 • Is er sprak van een vast omlijnde activiteit dan kan er ook een vast bedrag voor de gehele traject afgesproken worden.
 • ​Bij een abonnement wordt een bedrag per periode afgesproken, voor een vooraf bepaalde (gemiddelde) hoeveelheid inzet.

De door VIEROOS gehanteerde tarieven hangen af van aard en omvang van de activiteiten én klantorganisatie, locatie, duur, etc..

Een indicatief tarief voor MKB en kleinere organisaties ligt momenteel tussen € 85 en € 100. Maatwerk afspraken zijn mogellijk.

Wat mag de opdrachtgever verwachten, bv:

 • Helder inzicht
 • Duidelijke keuzemogelijkheden (incl. mogelijke consequenties)
 • Verbetermogelijkheden
 • Duidelijk plan van aanpak
 • Transparante opvolging
 • Resultaatgerichte voortgang
 • Verbeterde resultaten
 • Efficientere processen en organisatie
 • Realisatie van gestelde doelen     en/of
 • Waarde verhoging

 Meer informatie over de aanpak van Stapsgewijs verbeteren.

 

 Meer informatie over de holistische aanpak van Doelbewust ondernemen.

 

 Een overzicht van eerdere activiteiten en klanten/opdrachtgevers.

 

 

Meer over specifieke activiteiten door VIEROOS:

    

 

 


"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012