sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact

 

 

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door VIEROOS. Hoewel VIEROOS de uiterste zorg besteedt aan een correcte en actuele samenstelling van deze website, aanvaardt VIEROOS geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

VIEROOS is voorts niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn of niet correct functioneren van deze website.

VIEROOS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op deze website verwezen wordt en wijst derhalve elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites af.

 

VIEROOS behoudt zich het recht voor om de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

VIEROOS heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op de website verstrekte informatie (teksten, logo's en beeldmateriaal). Niets van de op de website van VIEROOS aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van VIEROOS openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren altijd met bronvermelding. Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIEROOS

 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

© VIEROOS 2012


 

 

KvK-nummer:  35027041

 

BTW-nummer:  NL001530522B54

 

 

VIEROOS hanteert voor het uitvoeren van opdrachten en activiteiten Algemene Voorwaarden.

 

Een exemplaar daarvan is hier te downloaden.

"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012