sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact
5 mei 13-04-2015
 
Gevonden op DE ZAAK over 5 mei.
 
5 mei: vrije dag of niet?
 
Bij werkgevers en werknemers bestaat de nodige onduidelijkheid over 5 mei. Is Bevrijdingsdag nu wel of geen vrije dag? Tekst en uitleg.
 
De overheid heeft bepaald dat werkgevers en werknemers zelf een regeling moeten treffen voor 5 mei. Per bedrijfstak gelden andere regelingen. In veel cao's is bepaald dat werknemers eens per vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag. In 2005 en 2010 was dat het geval en zo kun je steeds vijf jaar verder tellen.
 
In andere jaren zijn jouw werknemers dus niet automatisch vrij, tenzij ze zelf een vrije dag opnemen, of als jij besluit ze vrij geven. In dat laatste geval kun je vanzelfsprekend deze dag niet van hun saldo vakantiedagen aftrekken.
 
Let wel: als je wilt dat werknemers op een bepaalde dag in het jaar – bijvoorbeeld 5 mei – verplicht vrij zijn, dan moet je ze hier tijdig over informeren. Dat doe je door in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen dat de werkgever zich het recht voorbehoud om bijvoorbeeld in januari te laten weten welke dagen in het jaar verplichte vrije dagen zijn.
 
Lees ook: "Kan ik bepalen wanneer mijn vakantie moeten nemen?" »
 
Extra vrije dag of niet?
5 mei is dus een keer per vijf jaar een vrije dag voor jouw werknemers. Tenminste, als daarover in de cao die op jouw bedrijf van toepassing is iets geregeld is. Is dat niet het geval, dan bepaal jij of je medewerkers van een betaalde vrije dag kunnen genieten.
 
Als er in jouw sector geen cao van toepassing is waarin iets over 5 mei geregeld is, en je besluit dat deze dag - een keer per vijf jaar - een vrije dag is voor je werknemers, dient de volgende vraag zich aan:
 
Is het dan een extra vrije dag - die dus niet wordt afgetrokken van de vakantiedagen - of gaat de vrije dag wél van het saldo vakantiedagen af? Met andere woorden, het is dan een verplichte vrije dag?
 
Wanneer jij als werkgever niet bevoegd bent verplichte vrije dagen vast te stellen, wat erop neerkomt dat er niets over op papier staat, bijvoorbeeld in een personeelsgids, dan kun je niet zomaar de vrije dag van de vakantiedagen aftrekken. Conclusie: 5 mei is in dit geval een extra vrije dag.
 
Auteur: Edwin Bouwman
 
Terug
Reageer
<< Vorige post Volgende post >>
"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012