sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact
Artikel 1 01-02-2019
 

Verschenen in Zaanbusiness en IJmondiaan een eerste column over Veranderen om te verbeteren.

 

 

Doelbewust ondernemen

 

De wereld rond en binnen ondernemingen en organisaties is in de regel flink in beweging. Er is regelmatig (misschien zelfs continue) sprake van veranderende interne en externe omstandigheden.

 

Een kleine opsomming:

·      Andere klantwensen

·      Ontwikkelingen in de technologie

·      Groei kansen

·      Stagnatie of inefficiency in processen

·      Veranderingen bij leveranciers 

·      Veranderingen in de markt of omgeving

·      Aangaan of beëindigen van samenwerking 

·      Tegenvallende resultaten

·      Wijzigingen in de gekozen strategie

 

Als ondernemer, directeur, bestuurder of manager wordt van je verwacht dat je deze (mogelijke) ontwikkelingen in de gaten houdt en zonodig daarop reageert of, mooier nog, op anticipeert.

 

Aan de andere kant is er de waan van de dag, die volledig je aandacht vergt, waardoor je in de regel jezelf niet de rust en tijd gunt om met enige afstand naar de onderneming of organisatie en de omgeving te kijken.

 

Mijn advies is een open deur:

Plan met enige regelmaat momenten in om vanaf een afstand (zowel letterlijk als figuurlijk) naar de situatie van de onderneming, de activiteiten, bedrijfsonderdeel of afdeling te kijken.

Doe dat met zowel een analytische blik (kijk eens naar de feiten), maar ook met een creatieve geest (denk eens out-of-the-box).

Gegarandeerd dat daar frisse ideeën voor marktkansen en/of verbeteringen, en dus betere resultaten, uit voortkomen.

 

Zo zou er m.i. minstens jaarlijks, maar het liefst vaker, wat uitgebreider naar de totale bedrijfssituatie gekeken moeten worden, waarbij de interne en externe omstandigheden geanalyseerd worden en de strategie en beleidsuitgangspunten tegen het licht gehouden worden.

Deze holistische aanpak zal ongetwijfeld leiden tot bijstellingen in de uitgangspunten, doelstellingen en dus leiden tot gewenste veranderingen: Veranderen om te verbeteren.

 

Stapsgewijs verbeteren

Echter, niets zo moeilijk als veranderen. Helaas blijkt in de praktijk dat, ondanks grote inspanningen en kosten, veel verandertrajecten (groot of klein) niet tot het beoogde resultaat leiden. De aangegeven redenen daarvoor zijn veelal zeer divers.

 

Het is duidelijk dat veranderen niet vanzelf gaat. Het vraagt speciale inzet van het management en de medewerkers én het vergt het doorlopen van een aantal stappen.

 

VIEROOS visualiseert de stappen middels de "verbeterladder", die te hanteren is voor zowel grote als kleine veranderingen.

De stappen daarvan komen in de volgende columns aanbod.

 

 

 

Zaanbusiness februari 2019

IJmondiaan februari 2019

 
Terug
Reageer
<< Vorige post Volgende post >>
"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012