sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact
Programmamanager integratie 1-1-2009
 
Cordares Holding N.V. (Amsterdam):
 
"Cordares Verzekeringen was tot 1 september 2009 onderdeel van de Cordares groep en opereert als intermediairverzekeraar op de markt van aanvullende inkomensverzekeringen, m.n. gericht op de sectoren Bouw en Woning corporaties.
Cordares Advies treedt daarbij op als een zelfstandig assurantie tussenpersoon.
Ca. 120 medewerkers, en ca. 60 mln omzet.
In het kader van de fusie tussen Cordares en APG (de sinds 2009 nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het ABP) is de Cordares Verzekeringsgroep m.i.v. 1 september 2008 onderdeel geworden van Loyalis (dochterbedrijf van APG) te Heerlen.
M.i.v. 1 januari 2011 is Cordares Verzekeringen juridisch opgegaan in de verzekerings-bedrijven van Loyalis te Heerlen."
 
Loyalis (Heerlen)
 
Specialist in inkomenszekerheid en pensioenaanvullingen met voornamelijk producten en diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, nabestaandenregelingen en pensioen. Vóór de fusie/overname werkte Loyalis exclusief voor mensen die werken bij de overheid, in het onderwijs en bij de energie- en nutsbedrijven. Na de fusie ook voor de Bouw en Woningcorporaties.
 
Programmamanager Integratie (Cordares Verzekeringen / Loyalis)
 
 
Cordares Verzekeringscluster (een schade- en een levensverzekeringsmaatschappij, tussenpersoon en holding) werd in het kader van de fusie tussen Cordares en APG onderdeel van Loyalis (dochterbedrijf van APG) te Heerlen.
 
Opdracht: Integreer de activiteiten van het Cordares Verzekeringscluster volledig binnen Loyalis. 
Rapporterend aan directie (team) van Loyalis N.V.
 
Rol: het initiëren, organiseren, richting geven, monitoren, bijsturen van en rapporteren over diverse projecten- en deelprogramma’s.
De (tientallen) projecten binnen deze integratie omvatte o.a. de juridische structuur, de aansturing, de invulling van de organisatie, de verschillende verzekeringsproducten, systemen en processen, alsmede de beleggingen en de fiscale positie. Ook het in verschillende fasen informeren van de klanten/belanghebbenden.
 
Aan het eind van m’n betrokkenheid was de integratie een feit, waren de projecten afgerond, met uitzondering van enkele productharmonisaties, die nog een langere doorlooptijd nodig hadden en binnen de reguliere organisatie afgerond zouden worden.
 
Terug
Reageer
<< Vorige post Volgende post >>
"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012