sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact

Sparring-sessie

 

RUST, RUIMTE EN FOCUS

 

Het zou kunnen zijn dat jij als ondernemer, bestuurder of manager al een tijdje rond loopt of misschien wel wakker ligt van zorgen, onzekerheden, twijfels, te maken keuzes, wensen of ideeën voor veranderingen, maar daar door de waan van de dag of andere omstandigheden niet aan toe komt.

 

De enige die daar verandering in kan brengen ……. ben jijzelf!

 

Maar VIEROOS kan jou daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld in een sparring-sessie.

 
Het doel van zo’n sparring-sessie is om helderheid te verkrijgen, mogelijke alternatieven te bespreken, conclusies te trekken en eventuele vervolgstappen te bepalen.
 
Met ruim 30 jaar management, directie en ondernemers ervaring op diverse gebieden van de bedrijfsvoering binnen zowel handel en industrie als financiële en zakelijke dienstverlening, ben ik in staat om onafhankelijk, betrokken, analytisch en terzakekundig te klankborden, te analyseren en resultaatgericht sturing aan het gesprek te geven.
 
Wat levert het jou op?
Rust in het hoofd, ruimte om te bewegen en een heldere focus op de te vervolgen koers en ……. financiële voordelen van enkele duizenden tot tienduizenden Euro’s!
 
Werkwijze van een sparring-sessie
De precieze werkwijze kan verschillen met de vorm van de sparring-sessie en jouw wensen, maar kent wel gemeenschappelijke elementen:
Het begint met een gratis en vrijblijvend intakegesprek, waarin wij kennis met elkaar maken en de te behandelen onderwerpen besproken worden.
Belangrijk is om vast te stellen of er wederzijds van een goede “klik” sprake is.
Als dat voor beide aanleiding is om met een sparring-sessie of -traject te starten worden daar duidelijke afspraken over gemaakt ten aanzien van vorm, duur en prijs.
Aan de hand van vragen en werkvormen worden de gekozen onderwerpen geanalyseerd en besproken, alternatieven worden bekeken en afgewogen om na het trekken van conclusies te komen tot een plan van aanpak, voor zover dat nodig blijkt.
Tijdens zo'n sessie zullen indien gewenst en van toepassing feed-back en adviezen verstrekt worden, en na afloop zal desgewenst een kort verslag volgen met daarin een weergave van de besluiten, conclusies, adviezen en actiepunten.
Uiteraard wordt strikte en volledige vertrouwelijkheid over het besprokene in acht genomen!
 
Vormen van sparring-sessies
Er zijn verschillende mogelijkheden om te sparren, hieronder geef ik enkele voorbeelden. Zit jouw smaak daar niet tussen? Bel dan gerust met Coos om een andere vorm te bespreken: 0653902297.
 
 • Koe bij de horens: In plaats van een uitgebreide kennismaking en intake direct de diepte in gedurende ’n gratis één uur durende sparring-sessie. meer...

 

 • Hoe het uitkomt: Na kennismaking en intake, één of meerdere sparring-gesprekken naar behoefte in te plannen. meer...

 

 • Vastigheid: Regelmatig even overleggen met een vertrouwd en onafhankelijk klankbord. meer...

 

 • Dagdeel sparren: Een goed voorbereide sparring-sessie van een dagdeel om in één keer grote stappen te kunnen zetten. meer...

 

 • Je strategie op A3: Tijdens een drie uur durende sparring-sessie wordt je aan de hand van het Business Model Canvas uitgedaagd om tot een vernieuwende en innovatieve strategie te komen. meer...

 

 • ViP on-board -business op koers: Een unieke  en intensieve sparring dag met de wind in de haren. meer...

 

 • Hoe meer zielen hoe meer vreugd: Sparring-sessie of sessies met teams. meer...
 
 
Meer weten of direct een afspraak maken!? Kom dan meteen in actie en neem contact met Coos op. 
 
 

Terug

Herkenbaar?

 • Je hebt minder plezier in ondernemen dan in het verleden.
 • Je wordt geleefd en komt niet toe aan activiteiten die jij belangrijk vindt
 • Je hebt allerlei ideeën, maar komt niet toe aan uitvoering daarvan.
 • Ondanks al je inspanningen blijven de resultaten achter.
 • Je heb de koers van je onderneming niet meer helder voor ogen.
 • Je piekert en bent onrustig.

Rustige / inspirerende plek om te sparren ...... of aan boord van Mack2 ..... met verschillende werkvormen

               

:

   

:

"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012