ondersteunen Ontzorgen ondersteunen Organiseren ondersteunen Ontzorgen ondersteunen Organiseren

Met Programmamanagement wordt voorzien in de behoefte aan tijdelijk (senior) management voor het initiëren, managen en beheersen van een aantal samenhangende projecten die onder aansturing van projectmanagers vallen.

 

Met projectmanagement wordt voorzien in tijdelijk management voor het beheersen van één of meerdere projecten. Daarbij wordt het project (de projecten) voorbereid, gepland, uitgevoerd, beheerst en afgerond, inclusief overleggen en rapportages.

 

 

VIEROOS kan aansturing en ondersteuning van programma's en projecten verzorgen bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Organisatie- en structuur wijzigingen
  • Informatievoorziening
  • ICT wijzigingen en implementaties
  • Invoering / versterken risk management

 

Methodieken o.a. Prince2 , Agile-scrum

 

Een programma of project te doorlopen? Bel of mail dan.


Terug
sub1 Over mij sub2Contact    sub3Activiteiten    sub4Opmerkelijk    sub5OOOO    sub6Archief    sub7Juridisch