sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact

Met Programmamanagement wordt voorzien in de behoefte aan tijdelijk (senior) management voor het initiëren, managen en beheersen van een aantal samenhangende projecten die onder aansturing van projectmanagers vallen.

 

Met projectmanagement wordt voorzien in tijdelijk management voor het beheersen van één of meerdere projecten. Daarbij wordt het project (de projecten) voorbereid, gepland, uitgevoerd, beheerst en afgerond, inclusief overleggen en rapportages.

 

 

VIEROOS kan aansturing en ondersteuning van programma's en projecten verzorgen bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Organisatie- en structuur wijzigingen
  • Informatievoorziening
  • ICT wijzigingen en implementaties
  • Invoering / versterken risk management

 

Methodieken o.a. Prince2 , Agile-scrum

 

Een programma of project te doorlopen? Bel of mail dan.


Terug
"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012