sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact

Doelbewust ondernemen

 

De wereld rond en binnen ondernemingen en organisaties is in de regel flink in beweging. Er is regelmatig (misschien zelfs continue) sprake van veranderende interne en externe omstandigheden.

 

Als ondernemer, directeur, bestuurder of manager wordt van je verwacht dat je deze (mogelijke) ontwikkelingen in de gaten houdt en zonodig daarop reageert of, mooier nog, op anticipeert.

 

Aan de andere kant is er de waan van de dag, die volledig je aandacht vergt, waardoor je in de regel jezelf niet de rust en tijd gunt om met enige afstand naar de onderneming of organisatie en de omgeving te kijken.

 

Mijn advies is een open deur:

Plan met enige regelmaat momenten in om vanaf een afstand (zowel letterlijk als figuurlijk) naar de situatie van de onderneming, de activiteiten, bedrijfsonderdeel of afdeling te kijken.

Doe dat met zowel een analytische blik (kijk eens naar de feiten), maar ook met een creatieve geest (denk eens out-of-the-box).

Gegarandeerd dat daar frisse ideeën voor marktkansen en/of verbeteringen, en dus betere resultaten, uit voortkomen.

 

Zo zou er m.i. minstens jaarlijks, maar het liefst vaker, wat uitgebreider naar de totale bedrijfssituatie gekeken moeten worden, waarbij de interne en externe omstandigheden geanalyseerd worden en de strategie en beleidsuitgangspunten tegen het licht gehouden worden.

Deze holistische aanpak zal ongetwijfeld leiden tot bijstellingen in de uitgangspunten, doelstellingen en dus tot gewenste veranderingen. Die dan omgezet worden in concrete actieplannen (op verschillende niveaus) voor de komende periode (korte en/of langere termijn).

Vervolgens vind de realisatie / implementatie plaats: veranderen om te verbeteren.

Daarbij is het van belang dat regelmatig de voortgang gevolgd wordt, zodat -indien nodig- bijgestuurd kan worden. 

 

 

Schematisch ziet zo'n holistisch traject er alsvolgt uit:

Informatiekaart als download.

 

 

 

Hoe uitgebreid en diepgaand zo'n aanpak uitgevoerd wordt, bepaal je natuurlijk zelf. Dat hangt nameljk af van de basis die aanwezig is, de informatie die voorhanden is, en de frequentie en diepgang van de tussentijdse "momenten van bezinning".

 

Het is raadzaam om vroeger of later tijdens zo'n traject (een groep van) de medewerkers te betrekken. 

Deze investering in tijd en geld zal uiteindelijk ruimschoots gecompenseerd worden door de resultaten.

 
 
VIEROOS en Doelbewust ondernemen
 

Het kan wenselijk zijn om bij die "momenten van bezinning" van gedachte te wisselen met iemand van buiten, die met een onbevooroordeelde, deskundige blik de situatie kan overzien en je gedachten en ideeën met kritische vragen en analytische inbreng naar een hoger plan kan tillen, en de voortgang van het traject begeleidt.

 

 

VIEROOS biedt deze externe ondersteuning. Niet alleen voor de frisse blik, maar ook voor het begeleiden en bewaking van het proces (juiste voortgang versus juiste diepgang), inbreng van expertise en methodieken, het aandragen van verbetermogelijkheden, ondersteunen bij de te maken keuzes, verwoorden van de conclusies, opzetten van de plannen en desgewenst ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen.

 

Met het kantoor van VIEROOS wordt een inspirerende plek geboden om buiten de dagelijkse omgeving en ongestoort aan het Doelbewust ondernemen te werken. 

 

 

Nieuwsgierig geworden naar de aanpak van Doelbewust ondernemen en/of de mogelijke ondersteuning van VIEROOS daarbij?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Coos Oomen, M: 06 53 90 22 97.

 


Doelbewust ondernemen - Inleiding
 
Doelbewust ondernemen (of DBO) is geen wetenschap, noch de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek. Het is een "aanpak" die gebaseerd is op meer dan 30 jaar aan werkzaamheden binnen en kennis opdoen omtrent bedrijfsvoering.
 
Doelbewust ondernemen - Aanpak in hoofdlijnen
 
Start fase
Analyse fase
Fase voor het maken en documenteren van keuzes
Fase voor het voorbereiden van de veranderingen
Realisatie fase
 


"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012