ondersteunen Ontzorgen ondersteunen Organiseren ondersteunen Ontzorgen ondersteunen Organiseren

Doelbewust ondernemen

 

De wereld rond ondernemingen is flink veranderd en zal niet meer worden zoals het was. Trouwens, er zal altijd sprake zijn van veranderende omstandigheden.

 

Als ondernemer, directeur of manager wordt van je verwacht dat je deze (mogelijke) ontwikkelingen in de gaten houdt en zonodig daarop reageert of, mooier nog, anticipeert.

 

Aan de andere kant is er de waan van de dag, die volledig je aandacht opvraagt, waardoor je in de regel jezelf niet de rust en tijd gunt om met enige afstand naar de onderneming en de omgeving te kijken.

 

Mijn advies is een open deur:

Plan met enige regelmaat momenten in om vanaf een afstand (zowel letterlijk als figuurlijk) naar de situatie van de onderneming, de activiteiten, bedrijfsonderdeel of afdeling te kijken.

Doe dat met zowel een analytische blik (kijk eens naar de feiten), maar ook met een creatieve geest (denk eens out-of-the-box).

Gegarandeerd dat daar frisse ideeën voor marktkansen en/of verbeteringen, en dus betere resultaten, uit voortkomen.

 

Zo zou er m.i. minstens jaarlijks, maar het liefst vaker, wat uitgebreider naar de totale bedrijfssituatie gekeken moeten worden, waarbij de interne en externe omstandigheden geanalyseerd worden en de strategie en beleidsuitgangspunten tegen het licht gehouden worden.

Dit zal ongetwijfeld leiden tot bijsteliingen in de uitgangspunten en doelstellingen én in concrete actieplannen (op verschillende niveaus) voor de komende periode (korte en/of langere termijn).

 

Schematisch ziet zo'n compleet traject er alsvolgt uit:

Informatiekaart als download.

 

Vervolgens vind de realisatie / implementatie plaats. Daarbij is het van belang dat regelmatig de voortgang gevolgd wordt, zodat -indien nodig- bijgestuurd kan worden. 

 

 

Hoe uitgebreid en diepgaand zo'n programma uitgevoerd wordt, bepaal je natuurlijk zelf. Dat hangt nameljk af van de basis die aanwezig is, de informatie die voorhanden is, en de frequentie en diepgang van de tussentijdse "momenten van bezinning".

 

Het is raadzaam om vroeger of later tijdens zo'n orientatie programma (een groep van) de medewerkers te betrekken. 

 

Het kan wenselijk zijn om bij die "momenten van bezinning" van gedachte te wisselen met iemand van buiten, die met een onbevooroordeelde, deskundige blik de situatie kan overzien en je gedachten en ideeën met kritische vragen en analytische inbreng naar een hoger plan kan tillen. Dit kan bij VIEROOS bijvoorbeeld in de vorm van sparring-sessie(s).

 

Zeker bij het uitvoeren van een volledig strategisch herorientatie programma is externe ondersteuning aan te bevelen. Niet alleen voor de frisse blik, maar ook voor het begeleiden en bewaking van het proces (juiste voortgang versus juiste diepgang), inbreng van expertise en methodieken, ondersteunen bij de te maken keuzes, verwoorden van de conclusies,  opzetten van de plannen en zonodig ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen.

 

VIEROOS is bij uitstek geschikt om een passende strategisch herorientatie programma leidend tot Doelbewust ondernemen, te faciliteren.

Het is een investering in je onderneming of afdeling, want de kosten daarvan zullen uiteindelijk ruimschoots gecompenseerd worden door de opbrengsten.

 

Geheel vrijblijvend meer vernemen over een programma naar Doelbewust ondernemen en/of de mogelijke ondersteuning van VIEROOS daarbij? Ik zou het op prijsstellen als je  contact met mij opneemt.

 

Terug

Reportage over Doelbewust Ondernemen in Het Ondernemersbelang (#5 | 2014)

Hier voor .pdf versie.

Advertentie m.b.t. Doelbewust Ondernemen in diverse media (2014 | 2015)

Hier voor .pdf versie.

sub1 Over mij sub2Contact    sub3Activiteiten    sub4Opmerkelijk    sub5OOOO    sub6Archief    sub7Juridisch